Over het project LifeWise

Middin en Cordaan zijn in februari 2016 (met subsidie van het Zorgondersteuningsfonds) een project gestart om te komen tot een toetsbaar en overdraagbare werkwijze voor de begeleiding van LVB-cliënten met bijkomende complexe problematiek in de grote stad (Middin is werkzaam in Den Haag en Rotterdam, Cordaan in Amsterdam).

Het VUMC (Vrije Universiteit Medisch Centrum), afdeling Metamedica, in Amsterdam kreeg de opdracht onderzoek te doen: naast een literatuurstudie werden interviews afgenomen met begeleiders en cliënten (totaal 27) over hun ervaringen. Dit is verwerkt in een uitgebreid rapport.

Op basis van dit onderzoek hebben Middin en Cordaan het methodisch kader opgesteld. Het bestaat uit 16 handvatten verdeeld over 4 pijlers; met Lifewise wordt de huidige werkwijze van Middin en Cordaan vastgelegd.

In vervolgonderzoek door het Amsterdam UMC (De nieuwe naam van het VUmc) is gekeken naar de toepassing van LifeWise in de praktijk. LifeWise biedt een kompas voor begeleiders, blijkt uit dit onderzoek (fase 2) van Amsterdam UMC (november 2018). Het helpt hen een afweging te maken wat ‘goed is om te doen’, voor de cliënt in een bepaalde situatie en op een bepaald moment.