LifeWise geeft begeleiders zekerheid, handvatten en vertrouwen om te handelen

LifeWise geeft begeleiders zekerheid, handvatten en vertrouwen om te handelen
LifeWise geeft begeleiders zekerheid, handvatten en vertrouwen om te handelen

Door het gebruik van LifeWise ervaren begeleiders meer zekerheid en vertrouwen in de begeleiding van (jong)volwassenen met een LVB+. Dat blijkt uit het onderzoek van Significant in opdracht  Middin en Cordaan, de twee organisaties die het methodisch kader LifeWise hebben ontwikkeld. Het gaat hierbij om een combinatie van kennis en vaardigheden, maar ook om subtiele veranderingen in de houding van begeleiders en de samenwerking onderling. Het spreken van dezelfde ‘taal’, leren en reflecteren en de beschikbare tools die kunnen worden ingezet bij complexe casuïstiek, spelen hierbij een grote rol. 

Middin en Cordaan wilden weten welke invloed LifeWise heeft op het verminderen van handelingsverlegenheid bij begeleiders van (jong)volwassenen met een LVB+. Uit het onderzoek van Significant blijkt dat begeleiders beter in staat zijn om (jong)volwassenen met een LVB+ te begeleiden door de kennis en interventies die laagdrempelig beschikbaar zijn gemaakt via LifeWise.

Houvast en een helpend kompas

De pijlers en handvatten die de basis vormen van LifeWise, geven houvast . Het biedt volgens begeleiders bijvoorbeeld nieuwe invalshoeken als een casus dreigt vast te lopen. Verder biedt LifeWise extra tools voor de dagelijkse praktijk, draagt LifeWise bij aan (zelf)reflectie en is het een ‘helpend kompas’ in het begeleidingstraject.

Gereedschapskist 

LifeWise biedt met een speciale web-app een gereedschapskist waar begeleiders voor hun cliënt op dat moment passende handelingsrichtlijnen en hulpmiddelen uit kunnen halen. Daarnaast zorgt LifeWise voor een uniforme werkwijze doordat begeleiders dezelfde kennis en vaardigheden hebben geleerd en zij dezelfde taal spreken. Ook stimuleert LifeWise leren en reflecteren door de speciale reflectietools die binnen LifeWise beschikbaar zijn.

Inbedden in alle werkprocessen

Uit het onderzoek blijkt verder dat een goede implementatie in de organisatie van groot belang is. Aandachtsfunctionarissen en teammanagers spelen een belangrijke rol om LifeWise onder de aandacht te brengen en te houden. Het inbedden van LifeWise in alle werkprocessen zorgt ervoor dat LifeWise onderdeel wordt van het dagelijkse werk.

Vragenlijst en verdiepende interviews

Het onderzoek van Significant (april 2022-april 2024) is naast literatuuronderzoek gebaseerd op een vragenlijst onder 155 begeleiders van zorgorganisaties Cordaan, Middin (beiden veel ervaring met LifeWise), SOVAK (net gestart met LifeWise) en Odion (een organisatie die nog niet met LifeWise werkt). Zo zijn ervaringen met het werken met LifeWise opgehaald en is de ervaren handelingsverlegenheid in kaart gebracht in vergelijking met begeleiders die niet met LifeWise werken.  Met 33 begeleiders zijn verdiepende interviews gehouden. Vooral uit de interviews blijkt de meerwaarde van het werken met LifeWise op het verminderen van handelingsverlegenheid.

Het onderzoek levert verder aanbevelingen op voor de doorontwikkeling van LifeWise in de toekomst, onder andere rondom het leertraject en de implementatie van LifeWise in de organisatie.

Kijk hier voor het hele onderzoek

Of lees de factsheet met de belangrijkste uitkomsten op een rij