Home

LifeWise is een methodisch kader voor de begeleiding van (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische en psychosociale problematiek (LVB+).

LifeWise draagt bij aan kwaliteit, eenduidigheid en continuïteit in de ondersteuning van deze doelgroep.

LifeWise is ontwikkeld vanuit de praktijk en is gebouwd op vier pijlers van ondersteuning: Verbinden, Stabiliseren, Ontwikkelen en Inbedden. De begeleider krijgt concrete handelingsrichtlijnen en hulpmiddelen om in de praktijk toe te passen. De professionaliteit van de begeleider staat hierbij voorop. LifeWise is naar eigen inzicht in te zetten.

Met LifeWise beschikken begeleiders over een gemeenschappelijke taal, een goedgevulde digitale ‘gereedschapskist’ en een structuur voor besprekingen, rapportages en reflectie.

Sinds de lancering van LifeWise (2018), ontwikkeld door Middin en Cordaan in samenwerking met VU-mc is veel ervaring opgedaan met LifeWise in de praktijk. Er is een leertraject ontwikkeld, er is vervolgonderzoek gedaan én LifeWise is beschikbaar gemaakt voor andere organisaties. Naast Cordaan en Middin werken inmiddels vier organisaties met LifeWise.

Samen vormen we nu de LifeWise community, waarin kennis en geleerde lessen met elkaar worden gedeeld.

Wilt u LifeWise ook inzetten in uw organisatie? Kijk hier voor de mogelijkheden.