Home

Middin en Cordaan hebben samen het methodisch kader ontwikkeld voor de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende complexe problematiek: LifeWise.

Het hoofddoel van LifeWise is tweeledig: het reduceren van stress bij (jong)volwassenen met LVB+ en het verminderen van handelingsverlegenheid bij begeleiders die werken met deze doelgroep.

Sinds de lancering van LifeWise in 2018, krijgen Middin en Cordaan veel positieve reacties uit het veld. Op diverse congressen hebben we workshops gegeven. Ook in de media is veel aandacht besteed aan LifeWise. In 2021 is vervolgonderzoek naar de begeleiding van clienten met LVB+ naar werk door Middin en Cordaan gepubliceerd: JobWise.

Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met LifeWise in de praktijk, is er een opleidingsprogramma opgezet, is vervolgonderzoek gedaan én is LifeWise – onder voorwaarden – beschikbaar voor andere organisaties. LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk. Middin en Cordaan stellen het methodisch kader LifeWise en het bijbehorende leertraject ook voor andere organisaties  beschikbaar.  Wilt u LifeWise ook inzetten in uw organisatie? Kijk hier voor de mogelijkheden.