LifeWise in uw organisatie inzetten?

LifeWise is een breed samenwerkingsverband. Naast Middin en Cordaan (de grondleggers van LifeWise) passen ook andere organisaties LifeWise in hun praktijk toe (zie onderaan de pagina). Samen maken we ons sterk voor de doorontwikkeling van het methodisch kader en het delen van kennis en expertise in het samenwerkingsverband.

Wilt u zich ook aansluiten bij LifeWise? Dat kan!

Als u interesse heeft, dan kunt u ons mailen. In een intakegesprek wordt vervolgens vastgesteld of uw organisatie in aanmerking komt voor de implementatie van LifeWise. Basiskennis voor het werken met clienten met een LVB is daarbij noodzakelijk om te werken met LifeWise.

Via een gebruikersovereenkomst krijgt u het gebruiksrecht van de merknaam LifeWise. Daarbij krijgt u een leertraject voor professionals en een consultatietraject voor de implementatie van LifeWise.

Met de gebruikersovereenkomst wordt uw organisatie tevens lid van de LifeWise community waarin we gezamenlijk zorg dragen voor kwaliteitsbewaking, doorontwikkeling van LifeWise en het delen van kennis.

Ook kunt u gebruik maken van alle LifeWise communicatiemiddelen, zoals de webapp voor begeleiders, alle daarin opgenomen hulpmiddelen (checklists, achtergrondinformatie en stappenplannen) en de e-learning van het leertraject.

Het methodisch kader LifeWise geeft direct herkenning! Dit gaat onze begeleiders nog meer ondersteunen bij de keuze voor de in te zetten interventies bij cliënten met LVB.

Het merendeel van onze cliënten heeft een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. Toen wij jullie site van LifeWise bekeken, werden wij erg enthousiast! We zagen dat dit volledig aansluit bij onze doelgroep. Namelijk het bieden van hulp en kaders, wanneer iemand door zijn problemen de situatie niet meer overziet en geen ‘doen’ kracht meer ervaart. Maar, wanneer deze problemen zijn gestabiliseerd, ook de ruimte om iemand de mogelijkheid te bieden voor persoonlijke ontwikkeling.

LifeWise geeft je concrete, methodische kapstokken die in de alledaagse en zeker in moeilijke situaties ingezet kunnen worden om de ondersteuning aan te sluiten bij wat de cliënt werkelijk nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.