LifeWise in uw organisatie inzetten?

Uit reacties van collega-zorgorganisaties blijkt dat er veel behoefte is aan een methodisch kader zoals LifeWise. Daarom stellen Middin en Cordaan LifeWise beschikbaar aan andere zorgorganisaties die met deze doelgroep werken. Basiskennis voor het werken met clienten met een LVB is daarbij noodzakelijk om te werken met LifeWise.

Als u interesse heeft, dan kunt u ons mailen. In een intakegesprek wordt vervolgens vastgesteld of uw organisatie in aanmerking komt voor de implementatie van LifeWise.

Via een gebruikersovereenkomst krijgt u het gebruiksrecht van de merknaam LifeWise. Daarbij krijgt u een leertraject voor professionals en een consultatietraject voor de implementatie van LifeWise.

Met de gebruikersovereenkomst wordt uw organisatie tevens lid van de LifeWise community waarin we gezamenlijk zorg dragen voor kwaliteitsbewaking, doorontwikkeling van LifeWise en het delen van kennis.

Ook kunt u gebruik maken van alle LifeWise communicatiemiddelen, zoals de webapp voor begeleiders, alle daarin opgenomen hulpmiddelen (checklists, achtergrondinformatie en stappenplannen) en de e-learning van het leertraject.

“Wij geven ambulante ondersteuning in de regio Lekstroom (Nieuwegein eo). Het merendeel van onze cliënten hebben een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematieken.

Toen wij jullie site van LifeWise bekeken, werden wij erg enthousiast! We zagen dat dit volledig aansluit bij onze doelgroep. Namelijk het bieden van hulp en kaders, wanneer iemand door zijn problemen de situatie niet meer overziet en geen ‘doen’ kracht meer ervaart. Maar, wanneer deze problemen zijn gestabiliseerd, ook de ruimte om iemand de mogelijkheid te bieden voor persoonlijke ontwikkeling.”

Ambulant begeleider geïnteresseerde zorgorganisatie

“Onze extramurale teams zijn erg enthousiast over LifeWise. Herkenbaar vanuit de praktijk en juist ook gestaafd  in een methodisch kader.”

Clustermanager geïnteresseerde zorgorganisatie