Doelgroep LVB

Mensen met een LVB hebben een niet zichtbare beperking (die ze zelf vaak ook ontkennen). Precieze cijfers over de omvang van de doelgroep zijn er niet. De schatting is dat het totaal aantal Nederlanders met een IQ van 50- 85 ongeveer 15,7%, oftewel 2,7 miljoen Nederlanders is (bron: Analyse en uitvoeringspraktijk LVB in justitiële keten – december 2016, Ministerie van Justitie).

Er zijn veel verschillen binnen de doelgroep (IQ 55-85). Vanaf de adolescentie en bij volwassenen kunnen er problemen optreden bij het voeren van een eigen huishouden, aangaan en onderhouden van relaties, het vinden en behouden van een baan, het regelen van financiële en administratieve zaken. Daarnaast zien we problemen op het gebied van drugs, seksualiteit of criminaliteit. Deze groep veroorzaakt ook vaak overlast in de buurt.

Het lectoraat voor LVB en jeugdcriminaliteit van de Hogeschool van Leiden houdt een schatting van (meer dan) 30 procent LVB-ers in het justitiële domein aan. De LVB blijft levenslang, mede daardoor vertonen ze grenzeloos gedrag.

Het leven in de grote stad is voor LVB-ers extra complex. Een grote stad kenmerkt zich door een grote hoeveelheid mensen, het kunnen leven in anonimiteit, extra verleidingen en prikkels. Hoeveel mensen met een LVB met bijkomende complexe problematiek er in de grote stad zijn -de doelgroep waar Middin en Cordaan zich op richten- is niet bekend.