Over Middin en Cordaan

Middin en Cordaan zijn de grondleggers van LifeWise. Ze bieden beiden ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende complexe problematiek. Deze mensen zijn moeilijk bereikbaar voor hulpverlening, vallen vaak uit en ontvangen soms zorg binnen een strafrechtelijk kader. De vraag naar ondersteuning voor deze doelgroep neemt toe.

De organisaties hebben drie van de vier grote steden als werkgebied: Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Deze steden hebben als kenmerk de grote bevolkingsdichtheid, een grote diversiteit binnen de doelgroep en een complexe infrastructuur. Kortom een omgeving waarin afwijkend gedrag snel kan leiden tot maatschappelijke overlast. Middin en Cordaan bieden zowel woonlocaties, dagbesteding, ambulante begeleiding, specialistische begeleiding, trefpunten en gezinsondersteuning.

Middin en Cordaan hebben in de afgelopen jaren werkenderwijs de nodige expertise ontwikkeld in de begeleiding van mensen met een LVB en bijkomende problematiek in de context van de grote stad. Ze hebben een vergelijkbare werkwijze en boeken hiermee ook successen. Kenmerken van die werkwijze zijn: aanwezig zijn, erkennen, hartelijk zijn en grenzen kunnen stellen in de relatie.

De resultaten van deze werkwijze worden zowel intern als extern, door verwijzers zoals gemeenten en justitiële partners, erkend.  De succesvolle werkwijze van Middin en Cordaan was echter tot nu toe nog niet vastgelegd.

Inmiddels hebben Middin en Cordaan hun samenwerking uitgebreid met andere organisaties, die LifeWise nu ook gebruiken.

https://www.lifewiselvb.nl/wp-content/uploads/2019/03/Schermafbeelding-2019-03-28-om-10.13.40.png