Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze artikelen en publicaties waarin LifeWise is vermeld.

  • In het tijdschrift Onderzoek & Praktijk (over LVB) is in december 2017 een artikel verschenen over LifeWise. Hierin staat de totstandkoming van het methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking beschreven.
  • Het artikel ‘De ontwikkeling van een methodisch kader voor groot stedelijke ondersteuning van ( jong)  volwassenen met LVB’ in het congresboek van Met het oog op verandering (maart 2017 – het artikel is te vinden op bladzijde 111 hoofdstuk 17).
  • Het artikel uit Trouw van 30 mei jl over een begeleider en cliënt van Middin en de toepassing van LifeWise.
  • In Klik (januari 2018), vaktijdschrift voor werkenden in de verstandelijk gehandicaptenzorg, is uitgebreid aandacht besteed aan LifeWise.