Wat is LifeWise

LifeWise is een methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met LVB met bijkomende complexe problematiek. Denk bijvoorbeeld aan LVB in combinatie met ADHD, hechtingsproblematiek, agressie, eenzaamheid, drugs- en alcoholgebruik, schulden, criminaliteit en het ontbreken van een netwerk.  We spreken dan van LVB+. Vaak zijn er problemen op meerdere levensgebieden.

Deze groep vraagt van de begeleider extra inzet, creativiteit en vakmanschap. LifeWise biedt begeleiders handvatten in de begeleiding, zonder dat het een keurslijf is, want de begeleiding van mensen met LVB+ blijft altijd maatwerk en context gebonden.

LifeWise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten, die begeleiders houvast bieden in de dagelijkse praktijk. De naam verwijst naar het dynamische leven in de stad, dat complexe problematiek voor de cliënt met zich mee brengt. LifeWise biedt begeleiders verschillende handvatten om de cliënt echt verder te kunnen helpen. Van streetwise naar LifeWise.

Beluister de podcasts van Studio LVB over LifeWise:

 • LifeWise – Met Danielle & Jennifer – Studio lvb – door Middin | Podcast on Spotify
 • #13 Lvb en stress – Met Hans en Lisa – Studio lvb – door Middin | Podcast on Spotify
 • Vier pijlers

  Het methodisch kader biedt begeleiders handvatten om hun werk goed uit te kunnen oefenen. De begeleider is namelijk de motor en het hart van het begeleidingstraject. De voorwaarden om professioneel te kunnen handelen in relatie tot deze doelgroep zijn: vakkennis, authenticiteit, reflectie op het eigen werk, teamwerk, kritische feedback en integriteit.

  Het doel is om het leven van de cliënt te stabiliseren en cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk, maatschappelijke participatie en verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar vormen de basis van zelfstandigheid.

  De werkwijze volgens LifeWise weerspiegelt het proces, geen fasen of stappen. Dit betekent dat er geen strakke scheiding bestaat bij het toepassen van diverse handvatten en pijlers en ook geen vaste chronologie.

  Het kader is opgebouwd uit 16 handvatten, die in 4 pijlers ingedeeld zijn: Verbinden, Stabiliseren, Ontwikkelen en Inbedden.

  Per pijler zijn er vier handvatten te onderscheiden.

Verbinden

Begeleiders gaan een samenwerkingsrelatie aan met de cliënt, zorgen voor nabijheid, zijn betrouwbaar en betrokken. Een goede werkrelatie is essentieel voor de ondersteuning van deze groep cliënten bij wie vaak sprake is van hechtingsproblematiek.

https://www.lifewiselvb.nl/wp-content/uploads/2020/02/Verbinden.png
https://www.lifewiselvb.nl/wp-content/uploads/2020/02/Stabiliseren-1.png

Stabiliseren

Rust, regelmaat en overzicht zijn voorwaarden om te kunnen groeien. Deze voorwaarden ontbreken vaak in de levens van (jong)volwassenen met LVB. LifeWise heeft als belangrijk doel om samen met de cliënt zijn situatie te stabiliseren. De cliënt blijft daarbij aan het roer.

Ontwikkelen

Het is een belangrijke taak voor begeleiders om de sociale (omgangs)regels mee te geven en de cliënt actief te ondersteunen om zich deze regels eigen te maken. Ook het ontwikkelen van andere vaardigheden valt onder deze pijler. Belangrijk onderdeel daarin is psycho-educatie: de cliënt en zijn netwerk meenemen in de consequenties van de beperking en gebruik te maken van de mogelijkheden en de talenten van de cliënt.

https://www.lifewiselvb.nl/wp-content/uploads/2020/02/Ontwikkelen.png
https://www.lifewiselvb.nl/wp-content/uploads/2020/02/inbedden.png

Inbedden

Het is belangrijk steeds aandacht te hebben voor het overdragen van de professionele inzet naar meer informele ondersteuning. De betrokkenheid en inzet van het sociale netwerk van de cliënt staat hierin centraal. Ook het vertalen van de complexe wereld om de cliënt heen naar begrijpelijke adviezen en informatie is daarbij van belang, zowel voor de cliënt als voor zijn netwerk.

 

Per handvat wordt in het methodisch kader aangegeven hoe Middin en Cordaan dat doen en welke voorwaarden er nodig zijn (kennis, opleiding, faciliteiten, tijd).

Voorbeeld van een handvat uit de pijler Verbinden:

We zijn er voor de cliënt

Hoe doen we dat?
We zijn present in het leven van de cliënt.
We sturen regelmatig een berichtje of we bellen.
We laten een briefje achter als we voor een dichte deur komen te staan.
We komen terug, ook al ging er iets mis.
We maken nieuwe afspraken als dat nodig is.
We bellen terug en reageren snel op berichtje of vragen van de cliënt, daarmee tonen we onze presentie.
We maken direct of op korte termijn tijd als de cliënt zich bij ons meldt.
We zijn voorspelbaar en consequent.
We zijn transparant, we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
We komen onze afspraken na.
We zijn oprecht geïnteresseerd en betrokken en geven waar nodig een ontvangstbevestiging.
We realiseren ons steeds weer hoe (ingewikkeld) het leven met een LVB moet zijn.

Hulpmiddelen
De handreiking Hechting, basisveiligheid, basisvertrouwen geeft je een aantal concrete tips voor de bejegening van de cliënt. Wilt u meer weten over de andere handvatten om LifeWise ook in uw organisatie toe te passen? Kijk hier.