Waarom een methodisch kader

De maatschappij wordt steeds complexer, zeker voor de doelgroep LVB. We zien een toename van problematiek bij de doelgroep als gevolg van o.a. schulden, middelengebruik, eenzaamheid en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast voor de omgeving. Een aantal maatschappelijk ontwikkelingen speelt hierin een rol:

– Het verdwijnen van eenvoudige banen die voor deze doelgroep passend zijn;
– Er wordt voor het uitoefenen van veel beroepen een hoger opleidingsniveau gevaagd dan voorheen;
– De toename van de snelheid en intensiteit van handelingen en beslissingen in ons alledaagse leven;
– De groeiende anonimiteit en individualisering
– De toegenomen digitalisering en automatisering in de maatschappij.

De groep zelf groeit niet (althans dit blijkt niet uit cijfers) maar is wel steeds beter in beeld en daarmee neemt de vraag naar gespecialiseerde begeleiding toe.

Met het methodisch kader LifeWise kan deze begeleiding optimaal vorm en inhoud krijgen.

Resultaat methodisch kader LifeWise

Het methodisch kader zal naar verwachting bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van de cliënt en diens verwanten. Middin en Cordaan kunnen de kwaliteit van de hulpverlening nog beter maken door de eenduidige werkwijze van de begeleiders via het methodisch kader.

Door de goede, methodische en overdraagbare werkwijze neemt het welzijn van cliënten toe en de maatschappelijke overlast af: hinderlijk gedrag neemt af waardoor er minder maatschappelijke overlast is. Doordat cliënten minder vaak in problemen komen nemen maatschappelijk problemen zoals onaangepast gedrag, criminaliteit, schulden problematiek, overlast en misbruik af.