JobWise

Onderzoek JobWise – vervolg op LifeWise

Jobcoaches spelen een belangrijke verbindende rol bij het begeleiden van cliënten met LVB+ naar betekenisvol(le) werk/daginvulling. Dat blijkt uit JobWise, het wetenschappelijk onderzoek naar de werkwijze van de jobcoaches van Middin en Cordaan, uitgevoerd door Amsterdam UMC in samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing. Conclusie: een jobcoach die begrijpt hoe iemand met LVB+ denkt en handelt, is een essentiële schakel tussen de client en een werkgever. Jobcoaches leggen hiervoor verbindingen. Hoe ze dat doen is door de onderzoekers beschreven in een aantal kernbegrippen: doen, inleven, ondersteunen, vertalen, aanhouden, behartigen en reflecteren.

Mensen met een LVB en bijkomende complexe problemen zoals verslaving, schulden, detentieverleden, enz., hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Middin en Cordaan bieden arbeidsintegratietrajecten aan met de inzet van jobcoaches en creëren kansen om deze mensen zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving. Een jobcoach begeleidt mensen met LVB+ naar betaald werk en kan voor zowel de cliënt als werkgever, het aanspreekpunt zijn voor begeleiding en vragen. Een jobcoach blijft ook betrokken bij de plaatsing en nazorg.

Film over JobWise: hoe werkt een jobcoach?

JobWise is een vervolg op LifeWise

JobWise is een vervolg op het wetenschappelijk onderzoek dat heeft geleid tot het methodisch kader LifeWise. LifeWise is opgebouwd uit 16 handvatten met 4 pijlers. Eén van die pijlers is ‘inbedden’. Hieronder valt ook het begeleiden van cliënten naar betekenisvol(le) werk/daginvulling. Met JobWise is onderzocht wat succesvol is in de begeleiding van cliënten met een LVB+ naar werk en tijdens werk. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van het Zorgondersteuningsfonds.

Vervolg

Met de uitkomsten van het onderzoek gaan Middin en Cordaan de werkwijze overdraagbaar maken voor medewerkers van alle zorgorganisaties die met LifeWise werken.

Meer weten?

Lees het hele onderzoek

Lees het nieuwsbericht

Lees het interview met Danielle Dijs, projectleider LifeWise over het onderzoek.

Luister naar de podcast van Middin over ‘LVB en werk’.

Bekijk verhalen en ervaringen uit de praktijk