Leertraject

De begeleider is de motor van het begeleidingstraject. Vakkennis, authenticiteit, reflectie op het eigen werk, teamwerk, feedback van anderen en integriteit zijn centrale elementen in het vakmanschap van de begeleider.

Om begeleiders te scholen in LifeWise is een leertraject ontwikkeld (e-learning, training en reflectieopdracht). Na afronding van dit leertraject hebben begeleiders een breed en wetenschappelijk onderbouwd pallet aan mogelijkheden om de doelgroep te begeleiden. Daarbij hebben ze de beschikking over een app waarmee ze handvatten en de daarin opgenomen hulpmiddelen altijd bij de hand hebben. Het begrippenkader van LifeWise maakt het mogelijk om concreet over de vorm en inhoud van de ondersteuning in gesprek te gaan en met elkaar te reflecteren op het handelen. Intervisie vormt daarom een belangrijk onderdeel van het werken met LifeWise.

Ik zou de scholing zeker aanraden. Met behulp van interessante oefeningen wordt LifeWise besproken. Dit creëert bewustwording van het eigen handelen en wat hierin verbeterd kan worden. Ik kan nu een naam geven aan wat ik doe en ik werk meer gestructureerder. Ik weet nu de theorie achter wat ik doe.

Ik heb nu een kader, een soort paraplu, waar alles wat ik ooit geleerd heb onder past. Ik snap nu de samenhang van allerlei interventies beter.

We hebben als team nu een eenduidige taal en een manier om vanuit de pijlers een casus goed door te spreken.

Door LifeWise kan ik nu mijn werkwijze beter op schrift zetten. Daar wordt tegenwoordig veel om gevraagd. De webapp is voor mij daarbij een handige hulpmiddel, daar maak ik regelmatig gebruik van. Een handzame tool die ik op mijn mobiel altijd bij de hand heb. Aan de hand van de webapp kan ik de LifeWise-bril nog meer opzetten als ik in gesprek ben met ketenpartners en ze zo gericht vragen stellen of antwoorden geven. Daarmee onderscheiden we ons ten opzichte van andere zorgverleners.