Vernieuwde cliëntkaart LifeWise

Vernieuwde cliëntkaart LifeWise
Vernieuwde cliëntkaart LifeWise

De LifeWise cliëntkaart is een hulpmiddel voor cliënten en begeleiders om met elkaar in gesprek te gaan over de wensen en behoeften van de client. Met behulp van ervaringsdeskundigen van Cordaan is de kaart in een nieuw jasje gestoken!

De aanbevelingen voor verbetering vanuit de ervaringsdeskundigen waren:
1) Tekst moet meer geschreven worden vanuit cliëntperspectief
2) Afbeeldingen moeten ondersteunend zijn aan de tekst
3) De kaart moet bruikbaar zijn voor alle cliënten.

“De oude kaart was te onduidelijk en er klopte ook een aantal dingen niet. Het is nu veel overzichtelijker geworden,” vertelt ervaringsdeskundige Pedro. “Dat klopt”, vult zijn collega Mireille hem aan, “zo stonden er op de oude kaart bijvoorbeeld plaatjes van pillen en spuiten. Dat kunnen medicijnen zijn, maar ook drugs. Wat wordt er dan bedoeld? Dat was niet helder. Verder werden er moeilijke woorden en lange zinnen gebruikt. Dat is nu allemaal aangepast.”

Pedro: “Wat ook belangrijk is, is dat de nieuwe kaart meer gelijkwaardig is. Niet zo van ‘jij moet’, maar dat de begeleider en bewoner met elkaar in overleg gaan, zodat de begeleiding aangepast kan worden op wat de bewoner nodig heeft. Mireille: “En door de plaatjes die er nu op staan kunnen is het ook duidelijker voor degenen die niet kunnen lezen. Want het is voor iedereen, dus moet het begrijpelijk zijn voor iedereen. En dat is het nu.”

De vernieuwde kaart vind je op deze pagina.