Beleidsambtenaren geïnteresseerd in LifeWise

Beleidsambtenaren geïnteresseerd in LifeWise
Beleidsambtenaren geïnteresseerd in LifeWise

Beleidsambtenaren van diverse ministeries hebben vorig week een werkbezoek gebracht aan Middin, waarbij ze werden bijgepraat over LifeWise. Ze waren erg geïnteresseerd in de successen van dit methodisch kader van Middin en Cordaan en wilden ook weten waar we tegenaan lopen als het gaat om de integrale ondersteuning en financiering van de begeleiding. Daar zijn namelijk diverse ministeries bij betrokken.

Aanleiding werkbezoek
Het Kabinet is onlangs een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gestart om in kaart te brengen wat factoren zijn voor de verklaring van het (toenemende) gebruik van voorzieningen door mensen met een licht verstandelijke beperking. Het idee hierachter is om ook met aanbevelingen te komen om het beleid doelmatiger en doeltreffender te maken.

Clientverhaal maakt indruk
De groep (van wel 18 personen) kregen een presentatie over LifeWise én cliënt Wesley maakte indruk met zijn verhaal over zijn leven. Hij gaf aan wel eerder aan de bel te hebben getrokken maar dat hij geen gehoor kreeg. Dit voor de aanwezigen een signaal, want hoe en waar kun je deze doelgroep nu vroegtijdig vinden. Middin ziet mogelijkheden om het onderwijs hierbij te betrekken en daar voorlichting te geven.

De ambtenaren hadden heel veel vragen, die door zorgmanager Nicolette Jansen (nauw betrokken bij het project LifeWise) vakkundig werden beantwoord.

Over LifeWise
LifeWise is een methodisch kader voor de ondersteuning van LVB cliënten met bijkomende complexe problematiek (www.lifewiselvb.nl). LifeWise biedt concrete handvatten aan begeleiders om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Deze zorg wordt nu gefinancierd uit diverse financieringsstromen vanuit de indicatie van een cliënt. Belangrijke voorwaarden voor het toepassen van LifeWise is de mogelijkheid om de ondersteuning flexibel aan te bieden en de zorg zo nodig op en af te schalen. Belangrijk is ook om de zorg over de verschillende domeinen te kunnen leveren. Deze mogelijkheid is op dit moment onvoldoende ingeregeld en er is nog geen structurele vorm van financiering.

Samenwerking
Een van de voorwaarden voor het (succesvol) werken met LifeWise is de samenwerking met veiligheid, onderwijs en/of werk. Belangrijk is om te zorgen voor betekenisvol(le) werk/daginvulling. Het succes van het traject is mede afhankelijk van de mogelijkheid om de cliënt een goede daginvulling te kunnen bieden. Betaald werk is voor veel cliënten een grote wens maar vaak ook een te grote stap. We onderzoeken samen met de cliënt wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt deel te kunnen nemen en hoe dit bereikt kan worden. Het behalen van een opleiding maakt onderdeel uit van het toekomstperspectief, hiervoor is goede samenwerking met onderwijs nodig.