LifeWise in vakblad Klik

LifeWise in vakblad Klik
LifeWise in vakblad Klik

In Klik, vaktijdschrift voor werkenden in de verstandelijk gehandicaptenzorg, is uitgebreid aandacht besteed aan LifeWise. Lisa Sandbergen (coördinator De 4e verdieping & het dak en thuislozenteam van Cordaan) en Hans Willemsen (beleidsadviseur LVB bij Cordaan) vertellen wat LifeWise als methodisch kader te bieden heeft aan begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende complexe problematiek. Dat doen ze aan de hand van aansprekende voorbeelden. Ze laten zien dat in de grote stad gevaren en verleidingen voor deze doelgroep op de loer liggen. Hoe vul je dan je rol als begeleider in? Wat werkt in welke situatie?