Ervaringen

Middin en Cordaan zijn succesvol in de begeleiding van LVB-cliënten met bijkomende problematiek in de context van de grote stad. Dat blijkt niet alleen uit de reacties van cliënten, maar ook uit die van verwijzers. Het aantal cliënten dat bij Middin en Cordaan wordt aangemeld stijgt fors.

“Cliënt I (43) zat regelmatig vast voor onder meer huiselijk geweld. De Reclassering kreeg hem niet stabiel en heeft toen Middin ingeschakeld. Inmiddels – na twee jaar begeleiding door Middin – is hij wel stabiel, heeft een eigen huis (hij was dakloos), heeft een nuttige dagbesteding en zijn financiën zijn op orde. Het gaat steeds beter met hem. Hij is nog wel snel gestresst, maar weet Middin dan te vinden voor hulp. Het feit dat Middin er is en hem altijd helpt, geef hem rust, zekerheid en vertrouwen.”

Casus cliënt Middin regio Rotterdam

“Ik probeer mensen te zien. Dus als ik door het gebouw loop of mensen buiten tegen kom, dan zeg ik altijd nadrukkelijk gedag. Daarmee straal ik uit dat ik ze zie, maak ik een praatje over – bij wijze van spreken – het weer of iets met voetbal. Ik hoop daarmee te zeggen dat ze er mogen zijn en oké zijn.”

Netty Arendse, teammanager Cordaan

“Op het moment wanneer wij een signaal afgeven naar Middin dat wij een betrokkene hebben gesproken en wij het vermoeden hebben dat hij/zij wellicht een LVB’er is, wordt dit altijd heel snel opgepakt door de Middin collega’s.”

Bureau Nazorg Den Haag Medewerker binnen & buiten dienst

“We hebben goede ervaringen met de begeleiders van het specialistisch ambulante team van Middin. Ze zijn laagdrempelig in contact, beschikbaar, zoeken het overleg op en werken vanuit een gemeenschappelijk doel.”

Verpleegkundig specialist GGZ Palier

“Middin kreeg via Palier (GGZ zorg) cliënt M. onder begeleiding. Aanvankelijk stond hij onder toezicht. Daarna bleef hij voor begeleiding via Middin kiezen. M. was depressief maar werkt nu de hele week bij het Leger des Heils. Daar zijn ze enthousiast over M.: “M. heeft bij 50/50 Workcenter zijn taakstraf uitgediend en is hiervan enorm opgeknapt. Voordat hij aan zijn taakstraf begon was hij depressief. Tijdens zijn taakstraf bloeide hij zichtbaar steeds meer op. M. geeft aan het lekker bezig zijn en het contact met deelnemers en collega’s als helend te ervaren. M. werkt nu vrijwilliger op de afdeling Clean. Hij neemt zijn werk heel serieus en doet zijn werk goed (de nachtopvang aan de Binckhorstlaan is nog nooit zo schoon geweest). Voor zo’n succes verhaal gaat de vlag uit bij het 50/50 Workcenter.” Groeten van M. en taakstraf coördinator Hans van Vliet.

Casus cliënt Middin regio Haaglanden

“Cordaan biedt op alle levensgebieden goede ondersteuning waar nodig.”

Cliëntondersteuner MEE Amstel en Zaan

“Middin speelt goed in op het niveau en tempo van de cliënt, waardoor hij of zij open staat en blijft staan voor begeleiding.”

Medewerker Reclassering Rotterdam

“Mijn ervaring is dat Middin veelzijdig is en hulp op diverse gebieden biedt en voor cliënten is het dan ook duidelijk dat ze naast de reclassering met nog maar één andere instantie te maken krijgen. Daarom kies ik voor Middin.”

Reclassering Nederland Toezichthouder Den Haag

“De outreachende manier van werken en expertise op het gebied van LVB. Ingang kunnen creëren bij cliënten die niemand anders heeft/ krijgt.”

Gemeente Den Haag Bestuurlijk beleidsmedewerker veiligheid

“Een cliënt was bijna 18 jaar bij aanmelding en woonde toen nog bij zijn moeder. Via de jeugdreclassering kregen we dit traject aangemeld omdat de cliënt binnen 3 weken 18 jaar zou worden en alle regelzaken opgepakt moesten worden. Hij weigerde eerst begeleiding en was in aanvang van het traject zorgmijdend. Het was lastig om grip op hem te krijgen. Inmiddels zijn we 4,5 jaar later en woont hij zelfstandig, in zijn eigen huisje en heeft hij een baan. Dat had niemand van te voren gedacht, want het advies vanuit Jeugdzorg was een 24 uurs-woonvoorziening. Hij heeft nog weleens stressvolle situaties, maar hij weet zijn begeleiders te bereiken voor extra ondersteuning naast zijn reguliere begeleidingsmomenten.”

Casus cliënt Middin regio Haaglanden