LifeWise in tijdschrift Onderzoek & Praktijk

In het tijdschrift Onderzoek & Praktijk (over LVB) is in december 2017 een artikel verschenen over LifeWise. Hierin staat de totstandkoming van het methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking beschreven.

Onderzoek en Praktijk (O&P) is een tijdschrift van professionals die werken voor sociaal kwetsbare mensen met cognitieve beperkingen. O&P is een uitgave van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVB en verschijnt tweemaal per jaar.